دانشجويان گرامي از قسمت اعتراض نمرات بعد از تكميل نظرسنجي اساتيد مي توانند نمرات خود را مشاهده كنيد.

آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ميانه براي رشته هاي زير در مقطع كارداني از ديپلمه هاي فني و حرفه اي-كاردانش و نظري(رياضي، تجربي و انساني) دانشجو مي پذيرد:

حسابداري کامپيوتر   ساختمان الکتروتکنيک( برق صنعتي) الکترونيک (عمومي)- الكترونيك (راديو و تلويزيون)- اموراداري  -  کودکياري(مربي کودک) - نقشه کشي معماري  -  صنايع شيميايي-  امور دامي-كاردان فني ابزار دقيق-كاردان فني نگهداري و تعمير ماشين آلات صنعتي-ساخت و توليد- نقشه برداري- طراحي دوخت- مكانيك خودرو- صنايع فلزي- نقشه كشي عمومي- نقشه كشي و طراحي صنعتي - تربيت بدني.